Územní plán


Návrh územního plánu obec Lažany 2022:

ÚP_základní_členění- územní_ZCU

ÚP_výkres_širších_vztahů_SVZT

ÚP_předpokl_zábory_půdního_fondu_ZPF

ÚP_hlavní_výkres_HL

ÚP_ výkres_koordinace_KOO

ÚP Lažany- TEXtová-část_a_odůvodnění

ÚP _veř_prospěš_stavby_sanace_opatření_VPS

Obec Lažany pracuje na novém územním plánu:

Návrh Zadání ÚP Lažany

ÚP Lažany projednání Zadání VV a DO

Platný územní plán z r. 2010

Výkres hlav_1
Výkres širší vztahy
Výkres koordinace_1
Výkres infrastruktura_1
Výkras VPS
Výktes výřez se sítěmi
Výkres zábor_1
Výkres základní členění
 
Regulativy ploch z výroku
Lažany -výrok -100603 cb
Lažany -odůvodnění -100603 cb
Lažany -výrok -100603 cb
Lažany -odůvodnění -100603 cb