Dotace – Nová zelená úsporám Light

Obec Lažany nabízí našim spoluobčanům možnost konzultace ohledně podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Díky této dotaci si mohou nízkopříjmové domácnosti, senioři nebo invalidní důchodci třetího stupně požádat o dotaci až 150 000 na výměnu oken/dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy.

Pokud by jste se rádi dověděli více kontaktujte starostku obce.

Více informací naleznete také zde: NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele


Místní poplatky za rok 2023

1. Poplatek za odpady 500,-Kč / osoba – splatnost do 30.9.2023

Od poplatku jsou osvobozeny : osoby, které v kalendářním roce dovrší 6ti let a mladší osoby, které v kalendářním roce dovrší 80ti let a starší

2. Poplatek za odpady 500,-Kč / nemovitost. kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – splatnost do 30.9.2023

Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3. Poplatek za psa – 100,-Kč – splatnost do 30.9.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 0 místním poplatku ze psů

Poplatky lze uhradit:

Převodem na účet obce:

č. účtu – 13322631/0100 VS – 2023 +číslo domu

SS – 1341 (poplatek za psa), 1340 (poplatek za odpad)

V hotovosti:

každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 Svoz komunálního odpadu od domu probíhá každé liché pondělí.

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany

Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“  a stanovuje pravidla pro přidělení programové dotace, dle zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

 

Více informací ZDE.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Obecní úřad Lažany oznamuje občanům, že zavádí novou službu. A to zasílání hlášení veřejného rozhlasu prostřednictvím zpráv SMS. Kdo má zájem o tuhle službu, ať se přihlásí na obecním úřadě a předá svoje telefonní číslo.