Knihovna


Knihovna se nachází v prvním poschodí hasičské zbrojnice. V současné době máme v knihovně zhruba 2500 knih, jsou to knihy pro dospělé i pro děti. Knižní fond se každý rok rozšiřuje nákupem nových knih a dvakrát do roka se půjčují knihy z výpůjčního fondu z městské knihovny Blansko.

Za registraci čtenářů se neplatí žádný poplatek.

Knihovna je v provozu od 1.září do 30.června, každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Do knižního fondu můžete také nahlížet  přes on-line katalog https://boskovice.tritius.cz/library/lazany

V knihovně vás ráda uvítá knihovnice paní Ludmila Bauerová.