Úřední deska


Archiv: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
26.3.2024 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Jaroslav Raichl Stáhnout
15.3.2024 Obec Lipůvka vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitelky/ředitele Mateřské školy v Lipůvce Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2024 Návrh Závěrečného účtu 2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
12.1.2024 Střednědobý výhled 2025 – 2027 Jaroslav Raichl Stáhnout
12.1.2024 Oznámení o vyvěšení dokumentů _12_1_2024 Jaroslav Raichl Stáhnout
12.1.2024 Rozpočet obce 2024 Jaroslav Raichl Stáhnout
12.1.2024 RO_5_2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
22.12.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů – Svazek obcí pro výstavbu R43 – prosinec 2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
18.12.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu _ OZV _ o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Jaroslav Raichl Stáhnout
18.12.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu _ OZV _ o místním poplatku ze psů Jaroslav Raichl Stáhnout
13.12.2023 Vyhlášení dotace PD1_2024_LAZA vývoz jímek, septiků a DČOV Jaroslav Raichl Stáhnout
13.12.2023 Vyhlášení dotace PD1_2024_LAZA vývoz jímek, septiků a DČOV Jaroslav Raichl Stáhnout
5.12.2023 Návrh – střednědobý výhled 2025 – 2027 Jaroslav Raichl Stáhnout
5.12.2023 Návrh rozpočtu obce Lažany na r. 2024 Jaroslav Raichl Stáhnout
24.11.2023 Návrh rozpočtu Svazku obcí R43 na rok 2024 Jaroslav Raichl Stáhnout
23.11.2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnost M_Dušátko Jaroslav Raichl Stáhnout
23.11.2023 Sdělení o zveřejnění podkladů pro IV. VH -Svazek vodovodů a kanalizací Jaroslav Raichl Stáhnout
22.11.2023 Záměr – pronájem objektů pro provoz rychlého občerstvení Jaroslav Raichl Stáhnout
14.11.2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – M. Dušátko Jaroslav Raichl Stáhnout
22.9.2023 Oznámení úřední deska Jaroslav Raichl Stáhnout
29.8.2023 Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu Aktualizace č. A3 ZÚR JMK a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území Jaroslav Raichl Stáhnout
30.6.2023 Oznámení o vyvěšení dokumentů 30.06.2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
10.6.2023 ROZHODNUTÍ – uzavírka MK u Strážnických Jaroslav Raichl Stáhnout
9.6.2023 OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jaroslav Raichl Stáhnout
9.6.2023 Příloha_k OOP_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci _Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na území Jmk – I-43 Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
7.6.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
7.6.2023 Návrh závěrečného účtu obce Lažany 2022 Jaroslav Raichl 7.6.2023 Stáhnout
30.5.2023 SVAK – Podklady pro II. Valnou hromadu Jaroslav Raichl Stáhnout
2.5.2023 VPS_č_03_2023_Sokol_Lažany z.s. _ 2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
2.5.2023 VPS_č_04_2023_SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Lažany p.s. _ 2023.pdf Jaroslav Raichl Stáhnout
21.3.2023 Cení dřeva 2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
3.3.2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Jaroslav Raichl Stáhnout
17.1.2023 Výroční zpráva 2022 106_1999_Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
13.1.2023 Oznámení o vyvěšení dokumentů_13_1_2023 Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2022 Záměr výpůjčky části pozemku parc. 374 k.ú.Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2022 Programová dotace PD1_2023_LAZA – podpora vývozu jímek, septiků a ČOV Jaroslav Raichl Stáhnout
1.12.2022 Sdělení o zveřejnění podkladů pro II. jednání valné hromady Svazku Vak Jaroslav Raichl Stáhnout
14.11.2022 Oznámení o vyvěšení dokumentů _9_11_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
14.11.2022 VOLBY_2023_Stanovení počtu členů okrskové komise Jaroslav Raichl Stáhnout
15.10.2022 Oznámení o vyvěšení dokumentů _ 15_10_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
26.8.2022 Zveřejnění Návrhu Územního plánu_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
26.8.2022 Návrh územního plánu je k nahlédnutí v sekci Jaroslav Raichl Stáhnout
22.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
20.4.2022 VPS_č_LAZA04_2022_ Sokol_ Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
16.4.2022 Odpověď 106_1999 Sb_2022- Suchánková Jaroslav Raichl Stáhnout
25.2.2022 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce Lažany na rok 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
7.2.2022 Výroční zpráva 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.2.2022 Žádost o informace – Odpověď 106_1999 Sb Jaroslav Raichl Stáhnout
16.1.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
10.1.2022 Rozhodnutí – schválení kanalizačnío řádu Jaroslav Raichl Stáhnout
7.1.2022 Místní poplatky za rok 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 1_2021 o stanovení systému odpadového hospodářství Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Jaroslav Raichl Stáhnout
14.12.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů) Jaroslav Raichl Stáhnout
4.12.2021 Oznámení o zahájení řízení – schválení kanalizačního řádu stokové sítě Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
3.12.2021 ÚP_Lažany_projednání_Zadání_VV_a_DO Jaroslav Raichl Stáhnout
24.8.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jaroslav Raichl Stáhnout
16.8.2021 Záměr – pronájem nebytových prostor v KD Jaroslav Raichl Stáhnout
21.7.2021 Zveřejnění záměru obce Lažany – Pronájem nebytových prostor v Kulturním domě Jaroslav Raichl Stáhnout
27.5.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lažany_VV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Zprávao uplatňování ÚP Lažany – návrh k projednání Stáhnout
23.3.2021 Výzva vlastníkům pozemků – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci Jaroslav Raichl Stáhnout
12.3.2021 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě Jaroslav Raichl Stáhnout
13.1.2021 Výroční zpráva obce – přístup k informacím Jaroslav Raichl Stáhnout
23.9.2020 Žádost o informaci Jaroslav Raichl Stáhnout
7.8.2020 Ceník dřeva z obecního lesa Jaroslav Raichl Stáhnout
23.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
2.9.2019 Verejna vyhláška – Lesy Jaroslav Raichl Stáhnout
21.8.2019 Poskytnutí informace LAZ1562019 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.4.2019 Veřejnoprávní smlouva Jaroslav Raichl Stáhnout
18.4.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Seznam NIV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
7.2.2018 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Žádost o informace LAZ 1282017-Českomoravská světelná s.r.o. Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
26.7.2017 Žádost o poskytnutí informace REMA AOS a.s. Jaroslav Raichl Stáhnout
25.7.2017 Žádost o poskytnutí informace CODES CZ Jaroslav Raichl Stáhnout
28.6.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Kulturnímu spolku Jaroslav Raichl Stáhnout
25.5.2017 Veřejnoprávní smlouva Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
24.5.2017 Žádost o poskytnutí informace LAZ 68-2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.3.2017 Žádost o poskytnutí informace ze dne 21.2.2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
17.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
15.6.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 15-2016 Jaroslav Raichl
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 26-2016 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.3.2016 Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného Jaroslav Raichl Stáhnout
28.5.2015 Poskytnutí informací LAZ 90-2015 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Odpověď – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Žádost – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
30.7.2014 Seznam neznámých vlastníků pozemků Jaroslav Raichl Stáhnout