Job: Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce Lažany na rok 2022


· © 2024 OBEC LAŽANY · Designed by Press Customizr · Powered by ·

Název dokumentu Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce Lažany na rok 2022