Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.11.2014


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LAŽANY

Na zasedání zastupitelstva obce Lažany ve středu dne 19.11.2014 v 19:00 hod., které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lažanech

Program:

  1. Zahájení
  2. Rozpočtové opatření 7/2014
  3. Záměry prodeje pozemků
  4. Výstavba chodníku u opěrné zdi podél sjezdu u KD
  5. Zadání vytvoření projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél silnice směr Újezd u Č.H.
  6. Invetury
  7. Různé
  8. Dotazy zastupitelů
  9. Diskuze
  10. Závěr