Dotace – Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022


Vážení spoluobčané, rádi bychom prostřednictvím našich internetových stránek poděkovali představitelům Jihomoravského kraje a informovali vás, že naše obec získala v roce 2022 celkem 35 000 Kč z dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022“.

V rámci dlouhodobé snahy udržet kamennou prodejnu v obci jsme i v roce 2022 čerpali finanční prostředky z Jihomoravského kraje v celkové výši 35 000 Kč, které byly společně s 35 000 Kč z rozpočtu obce poskytnuty provozovateli. Celková podpora činila tudíž 70 000 Kč a byla použita na mzdové náklady provozovatele prodejny.