Dotace – Nová zelená úsporám Light

Obec Lažany nabízí našim spoluobčanům možnost konzultace ohledně podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Díky této dotaci si mohou nízkopříjmové domácnosti, senioři nebo invalidní důchodci třetího stupně požádat o dotaci až 150 000 na výměnu oken/dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy.

Pokud by jste se rádi dověděli více kontaktujte starostku obce.

Více informací naleznete také zde: NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele


Fotografie z letošních hodů si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:

Hody 2022 – fotografka Kika Prochazkova

 

Místní poplatky za rok 2023

1. Poplatek za odpady 500,-Kč / osoba – splatnost do 30.9.2023

Od poplatku jsou osvobozeny : osoby, které v kalendářním roce dovrší 6ti let a mladší osoby, které v kalendářním roce dovrší 80ti let a starší

2. Poplatek za odpady 500,-Kč / nemovitost. kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – splatnost do 30.9.2023

Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3. Poplatek za psa – 100,-Kč – splatnost do 30.9.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 0 místním poplatku ze psů

Poplatky lze uhradit:

Převodem na účet obce:

č. účtu – 13322631/0100 VS – 2023 +číslo domu

SS – 1341 (poplatek za psa), 1340 (poplatek za odpad)

V hotovosti:

každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany

Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“  a stanovuje pravidla pro přidělení programové dotace, dle zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

 

Více informací ZDE.

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU


DŮLEŽITÉ INFORMACE Svoz odpadu v naší obciZ technických důvodů je nucena společnost SITA změnit termín svozového dne komunálního odpadu (popelnic).
Svozový den je PONDĚLÍ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN.

Obecní úřad Lažany oznamuje občanům, že zavádí novou službu. A to zasílání hlášení veřejného rozhlasu prostřednictvím zpráv SMS. Kdo má zájem o tuhle službu, ať se přihlásí na obecním úřadě a předá svoje telefonní číslo.