Místní poplatky za rok 2021

1. Poplatek za odpady 500,-Kč / osoba – splatnost do 30.9.2021

Od poplatku jsou osvobozeny : osoby, které v kalendářním roce dovrší 6ti let a mladší osoby, které v kalendářním roce dovrší 80ti let a starší

2. Poplatek za odpady 500,-Kč / nemovitost. kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – splatnost do 30.9.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. Poplatek za psa – 100,-Kč – splatnost do 30.9.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 0 místním poplatku ze psů

Poplatky lze uhradit:

Převodem na účet obce:

č. účtu – 13322631/0100 VS – 2021 +číslo domu

SS – 1341 (poplatek za psa), 1340 (poplatek za odpad)

V hotovosti:

každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 

Registrace seniorů 80+ na očkování proti COVID-19

 

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany

Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“  a stanovuje pravidla pro přidělení programové dotace, dle zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

Více informací ZDE.

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU


DŮLEŽITÉ INFORMACE Svoz odpadu v naší obciZ technických důvodů je nucena společnost SITA změnit termín svozového dne komunálního odpadu (popelnic).
Svozový den je PONDĚLÍ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN.

Obecní úřad Lažany oznamuje občanům, že zavádí novou službu. A to zasílání hlášení veřejného rozhlasu prostřednictvím zpráv SMS. Kdo má zájem o tuhle službu, ať se přihlásí na obecním úřadě a předá svoje telefonní číslo.