Dotace – Nová zelená úsporám Light

Obec Lažany nabízí našim spoluobčanům možnost konzultace ohledně podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Díky této dotaci si mohou nízkopříjmové domácnosti, senioři nebo invalidní důchodci třetího stupně požádat o dotaci až 150 000 na výměnu oken/dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy.

Pokud by jste se rádi dověděli více kontaktujte starostku obce.

Více informací naleznete také zde: NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele


Místní poplatky za rok 2024

1. Poplatek za odpady z domácnosti

Splatnost do 30.4.2025

Výši vyměřeného poplatku obdrží plátce (majitel nemovitosti) datovou schránkou, e-mailem poskytnutým obecnímu úřadu nebo poštou. Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu činí: 0,65 Kč za 1l obsahu nádoby na komunální odpad a základ dílčího popatku je stanoven 30l/ osoba/měsí

2. Poplatek za psa – 100,-Kč – nová splatnost do 30.4.2024

Poplatek lze uhradit:

Převodem na účet obce:

č. účtu – 13322631/0100 VS – 2024 +číslo popisné vaší nemovitosti

SS – 134 (poplatek za psa)

V hotovosti:

každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 Svoz komunálního odpadu od domu probíhá každé liché pondělí.

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2024 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany

Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2024 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“  a stanovuje pravidla pro přidělení programové dotace, dle zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

Více informací ZDE.