Měsíční archív: Prosinec 2020


DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAMOVÁ DOTACE č. 1/2020_LAZA „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“ Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod […]

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 v katastru obce ...