Obecní vyhlášky


Obecně závazná vyhláška obce Lažany č.1/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství

OZV – místní poplatek za odkládaní komunálního odpadu

Nařízení obce Lažany č.1 2015 Tržní řád

OZV – místní poplatek ze psů

Odkaz do Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů na vyhlášky naší obce: Výsledky hledání – SPP (gov.cz).

Platnost do konce roku 2023:

Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku ze psů

Platnost do konce roku 2021:

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lažany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení-obce-Lažany-č.1-2015-Tržní-řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku ze psů

Platnost do konce roku 2020:

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lažany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů