Úřední deska


Archiv: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
3.12.2021 ÚP_Lažany_projednání_Zadání_VV_a_DO Jaroslav Raichl Stáhnout
3.12.2021 Návrh Zadáni ÚP Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
22.11.2021 OOP stanovení přechodné úpravy provozu rekonstrukce VO I_43_II_JMK Jaroslav Raichl 8.12.2021 Stáhnout
22.11.2021 OOP stanovení přechodné úpravy provozu rekonstrukce VO I_43_I Jaroslav Raichl 8.12.2021 Stáhnout
22.11.2021 21_165169_Sy_P03 Jaroslav Raichl 8.12.2021 Stáhnout
22.11.2021 21_165169_Sy_P04 Jaroslav Raichl 8.12.2021 Stáhnout
22.11.2021 21_165169_Sy_P05 Jaroslav Raichl 8.12.2021 Stáhnout
18.11.2021 SVAZEK R43 – návrh rozpočtu na rok 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
18.11.2021 SVAZEK R43 – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026 Jaroslav Raichl Stáhnout
10.11.2021 PÚP na I-43 _ DS Úprava Motyčka Jaroslav Raichl Stáhnout
10.11.2021 PD – DS Uprava Motyčka Jaroslav Raichl Stáhnout
10.11.2021 PÚP na I-43 _ DS Úprava Motyčka_MěÚBK Jaroslav Raichl Stáhnout
27.10.2021 Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 8.11. od 7.30 do 15.30h v celé severní části obce Jaroslav Raichl Stáhnout
13.10.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
23.9.2021 Oznámení o době a místě konání voleb Jaroslav Raichl Stáhnout
9.9.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
28.8.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Jaroslav Raichl Stáhnout
24.8.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
24.8.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jaroslav Raichl Stáhnout
16.8.2021 Záměr – pronájem nebytových prostor v KD Jaroslav Raichl Stáhnout
5.8.2021 Opatření obecné povahy – přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 2 Jaroslav Raichl Stáhnout
21.7.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů – RO Jaroslav Raichl Stáhnout
21.7.2021 Zveřejnění záměru obce Lažany – Pronájem nebytových prostor v Kulturním domě Jaroslav Raichl Stáhnout
16.6.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů – Svazek obcí pro výstavbu R43 – červen 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.6.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jaroslav Raichl Stáhnout
27.5.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentu Jaroslav Raichl Stáhnout
27.5.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Jaroslav Raichl Stáhnout
27.5.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lažany_VV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Zprávao uplatňování ÚP Lažany – návrh k projednání Stáhnout
15.4.2021 Přechodná úprava provozu na silnici I/43 Jaroslav Raichl Stáhnout
14.4.2021 MAPA – Přechodná úprava provozu na silnici I/43 Jaroslav Raichl Stáhnout
23.3.2021 Výzva vlastníkům pozemků – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci Jaroslav Raichl Stáhnout
12.3.2021 Oznámení O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
12.3.2021 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě Jaroslav Raichl Stáhnout
26.2.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
19.1.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
13.1.2021 Výroční zpráva obce – přístup k informacím Jaroslav Raichl Stáhnout
1.1.2021 Místní poplatky za rok 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
17.12.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů – Svazek obcí pro výstavbu R43 – prosinec 2020 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.12.2020 Schválený střednědobý výhledu 2022-2024 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.12.2020 Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2020 Dotační program – programová dotace č.1/2020_LAZA Jaroslav Raichl 31.12.2021 Stáhnout
15.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jaroslav Raichl Stáhnout
9.12.2020 Oznámení o vyvěšení RO Jaroslav Raichl Stáhnout
3.11.2020 Přechodná úprava provozu na silnici I43 – JMK – odbor dopravy Jaroslav Raichl Stáhnout
3.11.2020 Přechodná úprava provozu na silnici I43 – značení Jaroslav Raichl Stáhnout
3.11.2020 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – MÚB stavební úřad Jaroslav Raichl Stáhnout
23.9.2020 Žádost o informaci Jaroslav Raichl Stáhnout
10.9.2020 Uzavírka chodníku a úpravy na 1/43 – značení Jaroslav Raichl Stáhnout
10.9.2020 Uzavírka chodníku a úpravy na 1/43 Jaroslav Raichl Stáhnout
7.8.2020 Ceník dřeva z obecního lesa Jaroslav Raichl Stáhnout
1.8.2020 Opatření obecní povahy I43 Jaroslav Raichl Stáhnout
15.7.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů – Svazek obcí pro výstavbu R43 – červenec 2020(1) Jaroslav Raichl Stáhnout
6.4.2020 Veřejná vyhláška – les Jaroslav Raichl 31.12.2022 Stáhnout
23.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
4.3.2020 Pravidla pro samovýrobu dřeva 2020 Stáhnout
23.12.2019 Střednědobý výhled – svazek R43 Jaroslav Raichl Stáhnout
19.12.2019 Sdělení o zveřejnění – Svazek vodovodů a kanalizací Jaroslav Raichl Stáhnout
11.12.2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška Jaroslav Raichl Stáhnout
2.9.2019 Verejna vyhláška – Lesy Jaroslav Raichl Stáhnout
21.8.2019 Poskytnutí informace LAZ1562019 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.4.2019 Veřejnoprávní smlouva Jaroslav Raichl Stáhnout
3.4.2019 Veřejná vyhláška – kůrovec Jaroslav Raichl Stáhnout
25.2.2019 Výzva – úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jaroslav Raichl Stáhnout
18.4.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Seznam NIV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
7.2.2018 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Žádost o informace LAZ 1282017-Českomoravská světelná s.r.o. Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
26.7.2017 Žádost o poskytnutí informace REMA AOS a.s. Jaroslav Raichl Stáhnout
25.7.2017 Žádost o poskytnutí informace CODES CZ Jaroslav Raichl Stáhnout
28.6.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Kulturnímu spolku Jaroslav Raichl Stáhnout
25.5.2017 Veřejnoprávní smlouva Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
24.5.2017 Žádost o poskytnutí informace LAZ 68-2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.3.2017 Žádost o poskytnutí informace ze dne 21.2.2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
17.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
15.6.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 15-2016 Jaroslav Raichl
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 26-2016 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.3.2016 Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného Jaroslav Raichl Stáhnout
28.5.2015 Poskytnutí informací LAZ 90-2015 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Odpověď – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Žádost – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
30.7.2014 Seznam neznámých vlastníků pozemků Jaroslav Raichl Stáhnout