Úřední deska


Archiv: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
14.9.2022 VPS Prodejna 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
9.9.2022 Oznámení o vyvěšení RO č.6 Jaroslav Raichl Stáhnout
8.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb _ 2022 _ zastupitelstva měst a obcí Jaroslav Raichl Stáhnout
8.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb _ 2022 _ Senát Parlamentu ČR Jaroslav Raichl Stáhnout
26.8.2022 Zveřejnění Návrhu Územního plánu_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
26.8.2022 Návrh územního plánu je k nahlédnutí v sekci Jaroslav Raichl Stáhnout
27.7.2022 Oznámení o vyvěšení dokumentů_29_6_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
25.7.2022 Stanovení počtu členů OVK Volby 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.7.2022 Oznámení o vyvěšení dokumentů _4_7_2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
30.6.2022 Počet zastupitelů Volby 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
30.6.2022 Počty podpisů na peticích Volby 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
22.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
22.4.2022 Daň z nemovitostí – Leták/složenky 2022 Stáhnout
22.4.2022 Daň z nemovitostí – Leták HPS 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
20.4.2022 VPS_č_LAZA04_2022_ Sokol_ Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
16.4.2022 Odpověď 106_1999 Sb_2022- Suchánková Jaroslav Raichl Stáhnout
31.3.2022 Záměr – Pronájem stánek u koupaliště letní sezóna 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
25.2.2022 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce Lažany na rok 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
7.2.2022 Výroční zpráva 2021 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.2.2022 Žádost o informace – Odpověď 106_1999 Sb Jaroslav Raichl Stáhnout
16.1.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Jaroslav Raichl Stáhnout
10.1.2022 Rozhodnutí – schválení kanalizačnío řádu Jaroslav Raichl Stáhnout
7.1.2022 Místní poplatky za rok 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
6.1.2022 Záměr obce – výpůjčka pozemku Jaroslav Raichl Stáhnout
17.12.2021 Dotační program – programová dotace č.1 PD_1_2022_LAZA Jaroslav Raichl Stáhnout
16.12.2021 Střednědobý výhled 2023 – 2025 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.12.2021 Schválený rozpočet na r. 2022 Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 1_2021 o stanovení systému odpadového hospodářství Jaroslav Raichl Stáhnout
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Jaroslav Raichl Stáhnout
14.12.2021 Oznámení o vyvěšení dokumentů) Jaroslav Raichl Stáhnout
4.12.2021 Oznámení o zahájení řízení – schválení kanalizačního řádu stokové sítě Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
3.12.2021 ÚP_Lažany_projednání_Zadání_VV_a_DO Jaroslav Raichl Stáhnout
24.8.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jaroslav Raichl Stáhnout
16.8.2021 Záměr – pronájem nebytových prostor v KD Jaroslav Raichl Stáhnout
21.7.2021 Zveřejnění záměru obce Lažany – Pronájem nebytových prostor v Kulturním domě Jaroslav Raichl Stáhnout
27.5.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lažany_VV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.5.2021 Zprávao uplatňování ÚP Lažany – návrh k projednání Stáhnout
23.3.2021 Výzva vlastníkům pozemků – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci Jaroslav Raichl Stáhnout
12.3.2021 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě Jaroslav Raichl Stáhnout
13.1.2021 Výroční zpráva obce – přístup k informacím Jaroslav Raichl Stáhnout
23.9.2020 Žádost o informaci Jaroslav Raichl Stáhnout
7.8.2020 Ceník dřeva z obecního lesa Jaroslav Raichl Stáhnout
6.4.2020 Veřejná vyhláška – les Jaroslav Raichl 31.12.2022 Stáhnout
23.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
2.9.2019 Verejna vyhláška – Lesy Jaroslav Raichl Stáhnout
21.8.2019 Poskytnutí informace LAZ1562019 Jaroslav Raichl Stáhnout
4.4.2019 Veřejnoprávní smlouva Jaroslav Raichl Stáhnout
18.4.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Seznam NIV Jaroslav Raichl Stáhnout
21.2.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jaroslav Raichl Stáhnout
7.2.2018 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Žádost o informace LAZ 1282017-Českomoravská světelná s.r.o. Jaroslav Raichl Stáhnout
2.8.2017 Nabídka pozemků k pronájmu Jaroslav Raichl Stáhnout
26.7.2017 Žádost o poskytnutí informace REMA AOS a.s. Jaroslav Raichl Stáhnout
25.7.2017 Žádost o poskytnutí informace CODES CZ Jaroslav Raichl Stáhnout
28.6.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Kulturnímu spolku Jaroslav Raichl Stáhnout
25.5.2017 Veřejnoprávní smlouva Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
24.5.2017 Žádost o poskytnutí informace LAZ 68-2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
16.3.2017 Žádost o poskytnutí informace ze dne 21.2.2017 Jaroslav Raichl Stáhnout
17.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
15.6.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lažany Jaroslav Raichl Stáhnout
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 15-2016 Jaroslav Raichl
30.3.2016 Žádost o poskytnutí informace -LAZ 26-2016 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.3.2016 Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného Jaroslav Raichl Stáhnout
28.5.2015 Poskytnutí informací LAZ 90-2015 Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Odpověď – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
1.4.2015 Žádost – Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Jaroslav Raichl Stáhnout
30.7.2014 Seznam neznámých vlastníků pozemků Jaroslav Raichl Stáhnout