Job: Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu Aktualizace č. A3 ZÚR JMK a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


· © 2024 OBEC LAŽANY · Designed by Press Customizr · Powered by ·

Název dokumentu Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu Aktualizace č. A3 ZÚR JMK a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území