Oznámení o zasedání zastupitelstva obce na 3. čtvrtletí


Obecní zastupitelstvo zveřejnilo plánované zasedaní na následující 3. čtvrtletí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LAŽANY

Na zasedání zastupitelstva obce Lažany ve středu dne 19.11.2014 v 19:00 hod., které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lažanech

Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření 7/2014
3. Záměry prodeje pozemků
4. Výstavba chodníku u opěrné zdi podél sjezdu u KD
5. Zadání vytvoření projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél silnice směr Újezd u Č.H.
6. Invetury
7. Různé
8. Dotazy zastupitelů
9. Diskuze
10. Závěr