Roční archív: 2022


DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAMOVÁ DOTACE č. PD1/2023_LAZA „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“ Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod […]

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2023 – vývoz jímky, ...


Vážení spoluobčané, rádi bychom prostřednictvím našich internetových stránek poděkovali představitelům Jihomoravského kraje a informovali vás, že naše obec získala v roce 2021 celkem 250 000 Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“. Tento finanční příspěvek byl použit na kompletní opravy podlah a zdí v zasedací […]

Dotace – Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021