Měsíční archív: Únor 2022


DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAMOVÁ DOTACE č. PD1/2022_LAZA „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2022 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“ Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2022 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod […]

Podpora likvidace splaškových vod v roce 2022 – vývoz jímky, ...